Home » 2021 » January

Februarski mesečni sastanak 1.2.2021.

Februarski mesečni sastanak 1.2.2021.

Sledeći mesečni sastanak Udruženja je u ponedeljak 1.2.2021, sa početkom u 18:00 u društvenom klubu Jezgro.

Uplata članarine

Uplata članarine

Članovi Udruženja Permakultura Srbije plaćaju članarinu jednom godišnje. Članarina važi godinu dana od dana uplate.