Home » 2021 » January » 20

Uplata članarine

Uplata članarine

Članovi Udruženja Permakultura Srbije plaćaju članarinu jednom godišnje. Članarina važi godinu dana od dana uplate.