Administracija Skype grupe

Pravljenje nove grupe

Meni      CONTACTS -> NEW GROUP

Ovim se kreira nova grupa pod imenom “Untitled conversation”

Kliknuti na “Untitled conversation”

Ukucati novo ime grupe i završiti sa Return tasterom.

Promena naziva grupe

Izabrati grupu iz kontakata. Kliknuti na “Rename conversation” dugme ili na samo ime grupe.

Otkucati novo ime grupe.

Skype name i Presentation name

Svaki kontakt ima pridružena dva imena. Presentation name je ime kontakta koje jevidljivo u listi kontakata i može sadržati blankove. Skype name je ime kontakta koje se koristi u nekim Skype komandama i ne sadrži blankove u sebi. Ova imena možete videti tako što prikažete Contact Profile i to na sledeći način: Izaberite kontakt (osobu ili grupu) koja vas interesuje iz liste kontakata. Kliknite na sliku odnosno na mesto gde bi trebalo da bude slika kontakta. Prikazuje se Contact Profile. Ime na vrhu je Presentation name. Ime prikazano oko sredine ekrana, iza labele “Skype:”, je Skype name.

Dodavanje novih članova u grupu

Dodavanje radi Administrator grupe. Izabrati grupu iz kontakata.  U gornjem desnom uglu, desno od ikona sa kamerom i slušalicom je dugmić označen kao silueta poprsja i znak plus. Kliknuti na taj dugmić. Otvara se kombo lista sa imenima skype kontakata. U tekst polju na vrhu liste  unosite Presentation name ili Skype name korisnika. Skype će vam ponuditi listu kandidata. Izaberite kandidata (može i više). Kliknite na dugme Add na dnu kombo liste. Alternativno novog člana možete dodati prevlačenjem novog člana iz liste kontakata u deo ekrana rezervisan za grupu. Mozete dodati do devet kontakata.

 Spisak članova grupe i njihovih uloga

Izabrati grupu iz kontakata.  Za dobijanje spiska članova kucate komandu /showmembers i iza nje taster Return u polje na dnu ekrana gde normalno kucate poruke učesnicima konverzacije. Spisak članova grupe i njihove uloge u konverzaciji pojavljuju se u delu ekrana gde se normalno prikazuju poruke/messages.

Slika pridružena uz grupu

Prikazati Group Profile (recimo klikom na sliku pridruženu grupi). Kliknuti na “Change picture” i postupiti u skladu sa instrukcijama.

Uloge pridružene učesnicima grupe

Postoje dve uloge: ADMIN i SPEAKER. ADMIN može da dodaje učesnike, briše učesnike, menja parametre grupe.

Kako proglasiti člana grupe za administratora

Izabrati grupu iz kontakata.  Otkucati komandu sledećeg formata “/setrole [SkypeName] MASTER”,   u polje na dnu ekrana gde normalno kucate poruke učesnicima konverzacije i posle komande taster Return. Navodnici se ne kucaju.  Umesto [SkypeName] otkucajt Skype name kontakta kome dodeljujete privilegiju. Na primer kucaćete “/setrole petar.shumski MASTER” (bez navodnika, bez dodatih blankova bilo gde u komandi).  Ukoliko je komanda prihvaćena Skype će u polju za prikazivanje poruke prikazati nešto poput “Ime kontakta has been promoted to conversation host. “.

Kako proglasiti člana grupe da više nije administrator

Izabrati grupu iz kontakata.  Otkucati komandu sledećeg formata “/setrole [SkypeName] USER”.

Kako prikazati spisak Skype komandi

Otkucati komandu sledećeg formata “/help”.

 

You must be logged in to post a comment Login