Home » Entries posted by Radovan Božović

Pet invanzivnih biljaka iz vašeg komšiluka

Pet invanzivnih biljaka iz vašeg komšiluka

Pojam invazivnih vrsta se veoma često pominje u medijima, ali retko kada mu se pridaje značaj koji zaslužuje. Počnimo od toga šta ustvari znači pojam invazivne vrste. Prema definiciji invazivna vrsta je bilo koja vrsta koja je se raširila van granica svojeg prirodnog prostiranja. U novoj sredini ove vrste se nekontrolisano šire potiskujući lokalnu floru […]

Fukuoka u Evropi

Fukuoka u Evropi

Fukuoka – Bonfils metoda, permakulturna poljoprivreda u uslovima evropske kontinentalne klime. Pripremio Radovan Božović iz Udruženja Permakultura Srbije (Permaculture Association of Serbia)