Božićna čestitka

Dragi prijatelji,

u susret Božiću, na početku još jedne godine, zapitao sam se šta bi

nam Stvoritelj (koji nam je već sve dao) rekao i poželeo… I evo šta mi

je kroz stihove prišapnuo:

CareOfPeople
PRONAĐI ME U SVOJOJ DOBROTI

Kada misliš da sam te napustio
u buci i metežu tvoga života –
tad seti se: Ja te volim tvojom Tišinom…

Kada misliš da sam te ostavio
u ropstvu tvojih strasti, poseda, odnosa,
vezanosti i sudbonosnih događaja –
tad seti se: Ja te volim tvojom Slobodom Izbora…

Kad misliš da sam te napustio
jer ti uskraćujem Večne Istine –
tad seti se: Ja te volim Istinom tvoga Života.

Kada tuguješ, jer misliš da sam te zaboravio
u trenutku tvoga najvećeg pada –
tad seti se: Ja te volim tvojom Radošću
i Snagom uzdizanja…

Kada misliš da sam te ostavio
jer nema ljubavi u tvom životu i srcima onih oko tebe –
tad seti se: Ja te volim tvojim Saosećanjem
i tvojom Ljubavlju za druge…

Kada Me proklinješ što sam te ostavio
u vrtlogu sveprisutnog zla –
tad seti se: Ja te volim Dobrotom tvoga Srca…

Kada misliš da sam te napustio
pri pogledu na odraz svoga lica u ogledalu
i odraz sveta koji te okružuje –
tad seti se: ja te vidim u Lepoti Tvoga Večnog Bića…

I kada misliš da sam napustio ovaj svet
da potone u vrtlogu pohlepe i uništenja,
kada misliš da Me više nigde nema –
tad seti se da Me potražiš tamo gde Jesam:
u Tišini i Slobodi
u Istini i Radosti
u Snazi i Lepoti
u Saosećanju i Ljubavi
u Tvojoj Izvornoj Dobroti…

Šta god od toga
pronađeš u Sebi
znaj: to sam Ja u Tebi.

*

Petar Šumski

05.01.2016.

FairShare

CareOfTheEarth

You must be logged in to post a comment Login