Home » Archives by category » Ekonomija (Page 2)

Novac kao dug- film

Novac kao dug (Money as Debt) je animirani film koji daje interesantan pogled na način poslovanja današnjeg svetskog bankarskog sistema. Objašnjava se pojam novca kao duga i nepovoljnosti po društvo i životnu sredinu kada takav novac preovlađuje u novčanim tokovima. Film daje i predloge nekih alternativnih rešenja.

Page 2 of 212