Disertacija o integraciji permakulture i arhitekture

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Концептуални односи и модели контекстуалних интеграција пермакултуре и архитектуре породичне куће” Огњена Шукала, маст.инж.арх, доступне јавности у електронској верзији на интернет страници, а у штампаном облику у канцеларији 204, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Погледајте дисертацију и мишљење комисије на адреси

http://www.arh.bg.ac.rs/2016/05/11/doktorska-disertacija-i-izvestaj-komisije-kandidat-ognjen-sukalo-mast-inz-arh/

 

You must be logged in to post a comment Login