Električne ograde i pokretni kokošinjci

Na Taranaki farmi u Australiji na pašnjacima se gaje, kokoške, krave i svinje. Da bi se stalno nalazile na svežoj travi kokoške nosilje se premeštaju na novu pašu svakih par dana.  Ovo se radi korišćenja električnih ograda i velikih pokretnih kokošinjaca. Ovaj način uzgajanja životinja pomaže da se postigne odsustvo parazita, doprinosi očuvanju pašnjaka od preterane upotrebe kao i prirodnom đubrenju pašnjaka.

You must be logged in to post a comment Login