Grupe solidarne razmene

Grupa autora: Grupe solidarne razmjene (1.3 MB)

Ovo je brošura o grupama solidarne razmene – novom obliku ekonomije u kojem kupci kupuju hranu direktno od proizvođača, potičući na taj način  lokalnu ekonomiju.

 ZELENI  ALATI  su  edicija  praktičnih  ZMAG-ovih permakulturnih  priručnika.  U ZELENIM  ALATIMA obrađena su  različita  područja  održivih  životnih  stilova  i   ekoloških  tehnologija  jer, kako u ZMAG-u smatraju, najvažniji  oblik  socijalnog  aktivizma  je onaj  koji  će  ljude  podučiti konkretnim znanjima, veštinama i strategijama za stvaranje boljeg sveta.

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruženje iz Hrvatske koje okuplja organske vrtlare, praktičare primenjivih tehnologija i ekološke gradnje, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste.

You must be logged in to post a comment Login