Kako koristiti Skype grupe

 

KORIŠĆENJE SKYPE GRUPE

Izbor/aktiviranje grupe

Otvorite Skype osnovni ekran. Iz menija kontakata izaberite postojeću grupu u koju želite da se priključite. Nazivi grupa su u istim skajp listama kontakata kao i individualni skajp kontakti.

Pronalaženje grupe ako nije u listi kontakata

Otvorite Skype osnovni ekran. U gornjem levom delu ekrana je slika lupe tj. dugme za pretraživanje. Kliknite tu. Kucajte naziv grupe. Skype će vam ponuditi kandidate. Izaberite grupu koju ste tražili.

Niste u grupi, kako da budete dodati

Pronađite ko su administratori grupe. Ukoliko ni sa jednim od administratora niste razmenili skajp adrese učinite to sada. Pošaljite administratorima pisanu poruku (email) i u njoj vašu skajp adresu, vašu email adresu (onu koju ste koristili kada ste konfigurisali svoj Skype) i naziv  skajp grupe u koju želite da vas administratora doda. Poželjno je da pre toga stupite u kontakt sa aministratorom preko skajpa (da razmenite adrese). Sačekajte da vas administrator doda.

Iniciranje grupnog poziva

Svaki član grupe može inicirati poziv svih ostalih članova. Nemojte ovo zloupotrebiti.

Isključivanje člana iz razgovora
Da isključite pojedinacno ljude iz razgovora, pomerite misa preko slike sagovornika i kliknite crvenu ikonicu. To cete moci da uradite samo ako ste administrator poziva.

Prikazivanje područja sa porukama

Kada nema govorne komunikacije na desnoj strani ekrana se nalazi veliki prozor sa porukama. Možete kucati poruke i kada nema konverzacije. Ostali će ih videti.
Tokom konverzacije prozor sa porukama možete prikazati tako što kliknete na dugme  PrikažiChat.

Na Android tabletu možete prozor sa porukama je na posebnom ekranu koji dobijete tako što tokom konverzacije povučete prstom ekran u levo.

Razmena dokumenata

Tokom konverzacije možete poslati sliku, fajl ili video ostalim učesnicima. Komande se nalaze sa desne strane u polju za upisivanje poruke.

Razmena ekrana

Skajp omogućava da jedan od učesnika u grupnoj komunikacije prikazuje svoj ekran ostalim učesnicima u grupi. Ovo je zgodno za prezentacije, prikazivanje slika i slično. Više učenika tokom sesije  može prikazivati svoje ekrane, ali u jednom trenutku samo jedan.
Ova tehnologija radi samo na Windows (i Mac?) računarima, tj. trenutno nije moguće da sa Android tableta ili telefona pokrenete deljenje/razmenu ekrana. Ipak na najnovijim verzijama Skajpa za Android možete gledati ekran koji je podelio neko sa Windows platforme. Sumirano prezentator mora biti na Windows plaformi. Prezentacija se može pratiti i sa računara i laptopova,a i sa nekih tablera i telefona. Ovo još treba istražiti.
Druga tehnološko ograničenje je sledeće: da bi ljudi iz grupe videli nečiji ekran potrebno je da između osobe prezentatora i svakog od slušalaca postoje neposredni skajp kontakti (tj da su se prethodno prepoznali kao kontakti), što je posao koji treba obaviti po uspostavljanju grupe, svakako pre prezentacije.
Da podelite svoj ekran:
 1. Započnite grupni poziv
2. Tokom poziva, izaberite iz menija za pozive dugme + (plus)  i iz liste koja se prikaže iznad dugmeta izaberite Share screensShareScreen
3. Pojaviće se prozor u kome možete da izaberete šta želite da delite sa ostalima. Ako u radu sa Windowsima koristite vise od jednog ekrana, izaberite od ponuđenih onaj ekran koji želite da podelite. Moguće je i da delite/prikazujete prozor dodeljen nekom dokumentu a ne ceo ekran. Izaberite od ponuđenih dokumenata šta želite da delite. Pošto ste izabrali ekran ili dokument pritisnite dugme  Start da bi svi ostali videli ekran sa vašeg računara.
4. Ako zelite da promenite ono sto delite, kliknite padajucu strelicu u plutajucem ekranu za pozive.StopSharing
5. Da bi ste prekinuli deljenje ekrana izaberite u plutajucem ekranu za pozive Stop sharing.

Slanje slike

Tokom konverzacije možete podeliti sliku koja se nalazi uskladištena na uređaju koji trenutno koristite za konverzaciju. Ikonica je  SkypeSendFile  – Send Image – i klik na nju aktivira meni iz koga možete izabrati sliku koja je dostupna na lokalnom uređaju. Slika se prikazuje na ekranu sa porukama. Ovo radi i na Windows računarima i na Android tabletima/telefonima.

 

Šta sve još možete poslati odnosno podeliti

Sa Android tableta ili telefona možete poslati podeliti i sledeće stvari:

  • fotogafiju koju ćete napraviti zadnjom (kvalitetnijom) kamerom. Normalno skajp koriti samo prednju kameru, onu koja gleda u vas.
  • fotografiju koju ćete napraviti prednjom kamerom
  • mapu sa značenom lokacijom gde se trenutno nalazite

Sa Windows računara poslati/podeliti:

  • datoteku (fajl) koja se nalazi negde na vašem uređaju ili vam je dostupna na neki drugi način
  • video poruka (nijemoguće uvek?)
  • skajp kontakte (prijem nije podržan na Androidu)

Skajp je program koji je još uvek u razvoju, a i ovo uputstvo je tek prva verzija. Očigledno je da ćemo imati još posla oko održavanja ovog uputstva.

 

 

You must be logged in to post a comment Login