Kontrolisanje prijema email-ova u Google grupi

Podešavanje načina isporuke email-ova iz Google grupe

U okviru Google groupe poruke mogu biti isporučivane na četiri načina. Na članu google grupe je da izabere način na koji će mu poruke biti dostavljane:

ALL EMAIL – svaka poruku se distribuira članu grupe kao posebna pojedinačna poruka

ABRIDGED EMAIL  –   Član dobija samo jedan email dnevno koji sadrži sažetak svih poruka koje su tog dana poslate u grupu

DIGEST EMAIL – Član dobija po jedan email na svakih 25 poruka poslatih u grupu, sa sažetkom svih ovih poruka.

NO EMAIL – Član ne dobija ni pojedinačne emailove, a ni sažetke, pa je jedini način da čita i šalje poruke da pristupi grupi kao forumu.

Način na koji vam se distribuiraju poruke možete postaviti na adresi

https://groups.google.com/forum/#!myforums

Svakoj grupi u kojoj ste član posvećen je zaseban red. U redu posvećenom grupi Permakultura Srbije predzadnji kombo boks sa desne strane služi da se izabere način distribucije emailova. Izaberite način koji vama odgovara.

Pristupanje Google grupi kao forumu

Forum Permakultura Srbije je dostupan za čitanje i pisanje na adresi

https://groups.google.com/forum/#!forum/permakulturasrbije

Koristite komande koje su vam dostupne unutar foruma za čitanje, pisanje, odgovaranje i slično.

Source: Nenad Maljković

You must be logged in to post a comment Login