Kurs zemljane arhitekture u Novom Sadu u januaru

Društvo arhitekata Novog Sada i Earth&Crafts organizuju drugi kurs zemljane arhitekure u Srbiji i regionu. Kurs će se održati tokom vikenda 23-25.januara 2015.godine u prostorijama DANS-a u Novom Sadu, u pet nastavnih blokova od po 3 sata. Zagrevanje & uvod za kurs održaće se u četvrtak 22.januar u 19h.

KursZemljaneArhitekture

ZAŠTO KURS ZA ZEMLJANU ARHITEKTURU ?
kako bi se promovisao i popularisao ovaj, nekad tako rasprostanjen, vid gradnje i kako bi se ukazalo na bitnost očuvanja postojećih objekata, ali pre svega tradicije i identiteta ovog područja.

Kroz ovaj kurs upoznaćemo se sa prednostima i manama zemlje kao građevinskog materijala, tehnikama gradnje, dijagnostikom postojeće zemljane arhitekture i patologija koje se najčešće javljaju na ovakvim kućama, modernom zemljanom arhitekturom, a naučićemo i kako se rade testovi zemlje, stabilizacija i obrada površina.

Nastava se održava na srpskom jeziku, a vodi je Dragana Kojičić.
Rok za prijavu je do petka, 16.januara 2015.
Cena kursa je 6.000 dinara, a za studente i nezaposlene je 5.500 dinara

KursZemljaneArhitekture

Za detaljnije informacije pogledajte http://zemljanarhitektura.com/?p=6030.

You must be logged in to post a comment Login