O evropskim permakulturnim učiteljima

Preveli smo izveštaj EPT (European Permaculture Teachers) objavljen 15.08. 2014. godine. Ovaj izveštaj je veoma interesantno štivo za sve one koje interesuje kako se permakultura razvija i kako su permakulturaši organizovani trenutno u Evropi. Prevod sa engleskog na srpski i formatiranje prevedenog teksta uradili su članovi Udruženja Permakultura Srbije (Permaculture Association of Serbia). Prevodioci su Zvonko Oršolić, Vanja Uremović i Mihailo Nešić (iz Blagodati Srbije). Formatiranje teksta  uradio je Nebojša Rakonjac.

Prevedena Brošura ima 32 strane i možete je preuzeti sa sledeće adrese:  EPT 2014

Evropski permakulturni učitelji EPT

Evropski permakulturni učitelji EPT

Reč urednika Brošure:

Permakultura je filozofija projektovanja održivih sistema koja se u poslednjih 35 godina primenjuje širom sveta. Ona objedinjuje saznanja iz hortikulture, poljoprivrede, arhitekture, ekonomije i drugih oblasti sa skupom etičkih i permakulturnih principa u znanja koja omogućavaju ljudima pravljenje održivih domova, zajednica, farmi, poslova i dr. Permakultura stavlja akcenat na praksu, lično osposobljavanje, zajednicu i olakšava pronalaženje kreativnih rešenja za naizgled složene probleme.

Danas postoje i svetska mreža permakulturaša, a i hiljade mesta na kojima se praktikuje permakultura. Permakutura se primenjuje u oblikovanju predela i za davanje konsultacija firmama, u inicijativama za tranziciju, u zajedničkim baštama i u urbanim sredinama i sve više i više ljudi zna za permakulturni pristup i filozofiju. U mnogim zemljama se može steći bazično međunarodno priznato obrazovanje: Sertifikat iz Permakulturnog Dizajna (PDC, Permaculture Design Certificate). Permakultura se uči na univerzitetima, na koledžima za dodatno obrazovanje, a i u obdaništima i školama. Studije za dobijanje Permakulturne diplome, koje predstavljaju priliku za dublje upoznavanje teorije, prakse i primene permakulture, takođe se mogu naći u ponudi u mnogim zemljama.

 

Permakultura napreduje, pa nastavnici širom sveta imaju rastuću potrebu da razgovaraju o nastavnim metodama, standardima kvaliteta i nastavnim programima. Istovremeno, učenici bi želeli živopisniji spoj teorijskog znanja i praktične primene. Postoji sve veća potreba da kursevi budu i uspešni i održivi i to na više nivoa: intelektualnom, emocionalnom i praktičnom. U današnje vreme podučavanje u vidu klasičnih predavanja (ex catedra) gubi na popularnosti usled sve boljeg razumevanja njegovih nedostataka.

Naša vizija je bila da se pozabavimo svim ovim pitanjima, da učimo jedni od drugih i da podržavamo jedni druge i kao nastavnici i kao organizatori kurseva širom Evrope. Zato je i osnovano Partnerstvo Evropskih Permakulturnih Nastavnika (EPT – European Permaculture Teachers Partnership ). Ovo je jedan od najvećih ikad stvorenih ortakluka finansiranih iz fondova Leonardo Da Vinči, a ima ogromnu vrednost za unapređenje permakulture i podučavanja permakulture u Evropi.

Ovde vam sa zadovoljstvom predstavljamo ciljeve, rezultate i vizije budućnosti EPT Partnerstva!

 

Source: Udruženja Permakultura Srbije - Permaculture Association of Serbia.

You must be logged in to post a comment Login