PDC Beograd 2017 – Sadržaj kursa

TEME OBUHVAĆENE 72-ČASOVNIM KURSOM

1.1 Kratka istorija Permakulture

1.2 Filozofija iza Permakulture

1.3 Etika

1.4 Pet osnovnih pravila

1.5 Permakultura u prostoru i društvu – odnos i smernice

1.6 Održivost i samoodrživost

1.7 Multifunkcionalnost

1.8 Ciklusi – niše u vremenu – načelo cikličnih mogućnosti

1.9 Red ili haos – načelo nereda

1.10 Raznolikost u sistemu; primeri

1.11 Stabilnost sistema – načelo stabilnosti

1.12 Žilavost sistema

 

2.1 Čitanje krajolika

2.2 Prepoznavanje resursa: Ključne tačke i linije; Kategorije koje se posmatraju; Tlo; Biološki resursi; Energetski resursi; Emergija (Embedded energy); Vetar; Sunce; Voda; Geotermalni potencijali; Ostali potencijali; Društveni resursi

2.3 Mreža života – povezivanje resursa i elemenata

2.4 Mikroklime: Biljni sistemi, Oblik terena, Vetar, Vodene površine, Granični prostori, Grupisanje

2.5 Stabilni održivi sistemi

 

3.1 Zone u permakulturi: Smeštaj i dizajn kuće; Smeštaj i raspored elemenata po zonama

3.2 Sektori u permakulturi

3.3 Zoniranje i sektoriranje kuće i okoline (vođenje i uputstva)

3.4 Resursi – podela na četiri osnovne vrste

3.5 Kako upravljati resursima

3.6 Načelo nereda

3.7 Prinosi: sve o prinosima, podela, granice, strategije, povećanje, koncepti

 

4.1 Primena prirodnih obrazaca u dizajniranju krajolika: Uvod i razumevanje; Obrasci; Granični uslovi; Kompatibilnost i nekompatibilnost na granicama elemenata dizajna.

4.2 Zlatna pravila dizajniranja

4.3 Metode dizajniranja, elementi i postupci: analiza, posmatranje, dedukcija iz prirode, dizajniranje na karti, dijagram toka, analiza zona i sektora, sukcesija (evaluacija sistema)

 

5.1 Permakultura i novo društvo: etička osnova, alternative političkim sistemima, bioregionalne organizacije, proširene obitelji, ekonomija, razvoj sela

5.2 Urbana Permakultura: urbana šuma, ekonomija, LETS sistemi, zelena gerila…

5.3 Recikliranje, ponovna upotreba, popravljanje, reduciranje (Recycle, Reuse, Repair, Reduce)

 

6.1 Vrt i vrtlarenje: Planiranje vrta; Priprema; Smeštanje i oblikovanje vrta; Zemljani radovi; Đubrenje (nastiranje, kompost, đubrivo biljnog podrijetla, đubrivo životinjskog podrijetla, veštačka đubriva; malč, tehnike malčiranja; Sadnja i setva; Održavanje vrta; Sistemi za navodnjavanje; Berba plodova; čuvanje semena; Opšte o čuvanju hrane (konzerviranje, sušenje, čuvanje)

6.2 Kompost i kompostiranje, tehnike i rešenja

6.3 Alati (inventivni)

 

7.1 Vrt i vrtlarenje: Kućni vrt; Balkonski vrt; Vrt na krovu; Veliki vrt za proizvodnju i prodaju; Povrtne kulture i biljne zajednice koje se podržavaju; Korisni saveti

7.2 Voćnjaci (varijante i rješenja)

7.3 Šumski vrtovi, Šumske farme

7.4 Stabla: biomasa stabla, uticaj vjetra, uticaj temperature, padavine, kondenzacija, interakcija stabala i kiše

7.5 Šumarstvo na imanju, farmi

7.6 Briga o divljim životinjama i pticama

7.7 Kako privući ptice u krajolik – planiranje i raspored prirodnih i veštačkih staništa ptica.

 

8.1 Energetski sistemi, primeri

8.2 Akvakultura: Uvod (Jezera, ribnjaci, bazeni, kanali, chinampe), Zemljani radovi, Sadnja nakon zemljanih radova, Male brane i zemljani rezervoari, Vrste brana, Popravak curenja brane, Ribnjaci i brane, Biološka skladišta vode

8.3 Zemljani radovi (Štala ili kuća od zemljanih zidova, trap, zemljani resursi, cisterne (tankovi), nasipi, rovovi (swales), terase, tabliranje, drenaža i odvodnjavanje u akumulacije, ostale zemljane strukture)

8.4 Otpadne vode: Sistemi prečišćavanja; Praktična rešenja u kući/stanu

8.5 Kompostni toaleti

 

9.1 Od semena do stola: ekstenzivno izlaganje iskustva, praktične metode i saveti u različitim fazama proizvodnje i toka hrane

 

10.1  Polaznici prikazuju eksperimentalne permakulturne dizajne celokupnog krajolika, odgovaraju na pitanja, Evaluacija radova/dizajna (predavači), Dodela certifikata, Fešta

 

One Response to PDC Beograd 2017 – Sadržaj kursa

  1. Pingback: PDC u Beogradu u maju i junu 2017. - Permaculture Association Serbia | Permaculture Association Serbia

You must be logged in to post a comment Login