Permakultura u pet pasusa

Permakultura je stvaralački pristup zasnovan na idejama građenja života i rada tako da su oni nadahnuti funkcinisanjem prirode, koja je najkompleksniji i najsavršeniji sistem i čiji smo mi deo, idejama saradnje sa prirodom, humanog pristupa prema drugim ljudima i brige o sledećim generacijama. Principi takvog moralnog pogleda mogu se ugraditi u sve sfere našeg života: u naše prebivalište, u kućno baštovanstvo, u dobijanje hrane, gradnju, dobijanje energije, snabdevanje vodom, smanjivanje količine otpada, rad radi ostvarivanja zarade, društvene odnose i konačno naše sopstveno zdravlje svake vrste.  Ovi koncepti su primenljivi i u selima i u gradovima.

Permakultura je pogled na naš sopstveni život moralno blizak shvatanjima koja su imali ljudi u vremenima pre nego što se razvila današnja civilizacija. Moderna civilizacija koju često slavimo zbog preduzetničkog duha, velikih pronalazaka i tehnoloških dostignuća, je u zadnjih pola veka uvela najblaže rečeno čudne stavove o nama i o našim odnosima sa svetom u kome živimo. Moderna civilizacija nije permanentna. Civilizacija koja se zasniva na neograničenom ekonomskom rastu, besmislenoj potrošnji na svim nivoima i koja povećava eksploataciju prirodnih resursa u uslovima kada je više od polovine tih resursa već potrošeno, ide u sigurnu propast.

Perma(nentna)kultura nas uči kako da promenimo svet, počevši od sebe, i kako da se prilagodimo realnim uslovima i ograničenjima koja u svetu postoje. Ideja permakulture je da možemo biti aktivan član društva, imati zadovoljavajuću zaradu, kvalitetan život i živeti zdravo, i istovremeno biti u harmoniji sa drugim ljudima i sa životnom okolinom.

Permakultura se razvija već 40 godina. Desetine hiljada ljudi u svetu rade na tome da principe, strategije i tehnike permakulture primene u sopstvenom životu. Napisane su hiljade knjiga i brošura. Napisane su i snimljene desetine hiljada članaka i video zapisa. Akumulirana znanja su ogromna. Veština je kako primeniti principe i sva ta znanja u ličnom životu, u sopstvenoj kući, u sopstvenoj porodici, u sopstvenom dvorištu, sa sopstvenim komšijama, na sopstvenom radnom mestu. Tu primenu, to svesno kreiranje sopstvene okoline na način koji će nam omogućiti normalan život i istovremeno nas, najbolje što znamo, dovesti najbliže harmoniji sa sobom, sa drugim ljudima i sa planetom na kojoj živimo nazivamo permakulturnim dizajnom. Permakulturni dizajn se uči.

Mogu vas interesovati permakulturna tehnička rešenja kao što su regenerativna poljoprivreda, baštovanstvo bez kopanja, šumski vrtovi ili raketne peći. Može vas interesovati kako da organizujete odnose sa svojim komšijama tako da funkcinišete kao efikasna i skladna zajednica. Ili vas može interesovati kako da preživite ako javne infrastrukture od kojih životno zavisite iznenada prestanu da rade! Pogledajte ovaj sajt. Pogledajte naslove u zaglavlju. Pogledajte članke. Sve je o permakulturi i primeni permakulture u praksi. Permakultura je mnogo je više nego što se može reći u pet pasusa. Pogledajte naš prevod brošure Suština permakulture Dejvida Holmgrena koji je, koristeći sistemsko razmišljanje, sveo  tradicionalnu mudrost svih prethodnih kultura sveta u mali broj permakulturnih principa. I pazite se, jednom kada otkrijete ove ideje one mogu biti zarazne :)

 

HolmgrenovCvet

You must be logged in to post a comment Login