Pesak, šljunak, iberlauf

Pesak

Pesak je prirodni granulisani materijal. Sastoji se od finih zrnaca kamena i minerala. Zrna peska su veličine 0,05-2mm. Minerološki posmatrano, zrnca peska sastoje se od zrnaca kvarca, rutila, cirkona, granata, apatita, turmalina, magnetita itd. Pesak najčešće nalazimo na plažama i pustinjama. Sastav peska varira od lokalnih uslova i izvora kamena. Najčešće se nalazi u obliku kvarca (silikon dioksid – SiO2) i kalcijum karbonata, npr. argonit koji su stvarali u poslednjih pola miliona godina organizmi poput korala i školjki.

Pesak se može podeliti,u zavisnosti od veličine zrnaca, na fini (do o,o63mm), srednji (do 1,4mm) i grub (do 2mm). Boja peska može biti drugačija u zavisnosti od geografskog područja i sastava, tj minerala koji dominiraju. Tako pesak koji sadrži veliki udeo magnetita može imati tamnu do crnu boju, dok pesak u Južnoj Evropi ima dosta čestica gvoždja koji mu daju tamno žutu boju.

Najveća vrednost peska u svakodnevnom životu je upravo njegova uloga kao gradjevinskog materijala. Najčešće korišćen pesak u gradjevinarstvu je grub ili oštar pesak, koji je idealan za pravljenje betona.

Pesak se u istoriji koristio kao nezamenljiv maetrijal za izgradnju temelja i čitavih gradova, naročito u starom Rimu. Od kada su izmisljeni beton i malter, Rimsko carstvo je raslo neverovatnom brzinom, mreža puteva i akvadukta se konstrantno povećavala, pa je tako rasla i tražnja za ovim gradjevinskim materijalom. U današnje vreme postojanje odredjenih prirodnih resursa (u ovom slučaju peska) jača i ekonomski položaj jedne zemlje, utiče na dinamičniji razvoj čitave industrije, a naročito na gradjevinu, kao jednu od osnovnih grana privrede u jednoj državi. Kako se ljudska populacija povećava, rastu gradovi, a gradjevinska aktivnost ne staje, javlja se i ogromna potražnja za peskom. Resursi peska, kao i drugi prirodni resursi, smanjuju se iz dana u dan. U zemljama gde nema peska, kamena, ni šljunka, pristupa se uvozu peska ili korišćenje recikliranog gradjevinskog materijala. Javila se i ilegalna trgovina peskom, a neke zemlje, poput Kine, Kambodže i Indonezije su zabranile izvoz peska.

Pesak se može definisati i kao tip zemljišta, ako ima više od 85% zrnaca peska. Peskovita zemljišta su jako bitna u poljoprivredi zahvaljujući svojim drenažnim karakteristikama, naročito za gajenje useva poput lubenica i breskvi.

Izlaganjem peska visokim temperaturama dobija se staklo. Od peska se prave veštačka ostrva i nasipi. Od peska se pravi cigla, a koristi se i u molerskim radovima pomešan sa klasičniim farbama za bolju teksturu i završnicu na plafonima i neklizajućim podovima. Pesak se posipa na klizavim putevima, ne zaboravimo i džakove koje se pune peskom u zaštiti protiv poplava. Jeftina ali efikasna metoda u borbi protiv nadolazecih reka. I pomenućemo još jednu upotrebu peska, a to je rekreacija. Na plaži ili u parkovima, omiljena dečija zanimacija je igra u pesku.

Iberlauf-Sljunak

Šljunak

Šljunak spada u sedimentne stene i sastoji se od nevezanih zrna različite veličine. Šljunak nastaje erozijom kamena, zato ga nalazimo u rečnim koritima, kako se u Srbiji najčešće i dobija. Može biti majdanski i rečni. Majdanski ili brdski šljunak ima oštre ivice, a dobija se raspadanjem stena i kotrljenjem niz padinu, usled dejstva atosferalija ili vetra. Najčešće nije čist, sadrži delove ilovače, i prašinu. Rečni šljunak je zaobljen i nalazi se u koritima reka, čist je i sastoji se od kvarca, najotpornijeg materijala koji se nije vremenom rastvorio. Postoji i veštački šljunak koji se dobija mlevenjem i drobljenjem kvarcnih, porfirnih, krečnjačkih, granitnih i ostalih stena. Sličan je majdanskom po oštrim ivicama, s tim što je ovakav šljunak čistiji i kvalitetniji. Koristi se u iste svrhe kao i prirodni, a najveću upotrebu našao je u nasipanju seoskih puteva, tzv. makadama.

U zavisnosti od toga za šta se koristi, javlja se potreba za zrnima odredjene veličine. Tada se pristupa separaciji, odnosno prosejavanju, pa se dobijaju i različiti tipovi šljunka, tj grupe separacija/frakcija od 1 do 5, u zavisnosti od dijametra. Frakcije su 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm i preko 32mm.

Šljunak je najbitniji gradjevinski materijal. Ima širok spektar primene, ali njegova najbitnija uloga je u proizvodnji betona. Takodje, ima primenu u pokrivanju puteva, naročito u ruralnim područjima. Globalno posmatrano, u svetu postoji mnogo više puteva posutih sljunkom, nego asfaltnih. Koristi se u pravljenju maltera, kao podloga za temelj i za razna nasipanja.

Šljunak je jedan od najrasprostranjenijih prirodnih resursa, i najvažnija sirovina u privrednim granama poput gradjevine i poljoprivrede. Uprkos svojoj niskoj ceni, dostupnost ovog materijala značajno doprinosi ekonomskom blagostanju jedne nacije. Tražnja za šljunkom odredjena je gradjevinskom aktivnošću, a samim tim i tražnjom za gradjevinskim materijalom. Veštački šljunak je velikog volumena i niske cene, što je prednost u odnosu na rečni, naročito ako ne postoje veliki resursi prirodnog šljumka. U cenu proizvodnje ulaze potrošnja opreme, cena radne snage, energije, vode, ali pri formiranju krajnje cene najviše utiče transport. Zato bi iskopine i kamenolome trebalo locirati blizu naseljenih oblasti. Najveci proizvodjač i korisnik šljunka su SAD. Pri izgradnji puteva, kao zamena za šljunak može se koristiti šljaka i pesak.

Šljunak Jedinica

Šljunak separacije 1, prečnika do 4mm naziva se Jedinica. On ima težinu oko 1400kg po m3, što varira u zavisnosti od važnosti. Ovo je šljunak koji se sastoji od sitnih, finih zrna, oštrih ivica, što ga čini savršenim materijalom za spravljanje maltera. Poseduje izvesnu čvrstoću, pa je idealan za maletrisanje i zidanje, a zahvaljujući svom kvalitetu, ne mora se mešati sa peskom. Pored malterisanja, može se koristiti i za ostale fine radove, poput lepljenja keramičkih pločica, za slojeve ispod parketa i za laminate. Takodje se može koristi za nasipanje kao i druge vrste šljunka.

Iberlauf

Iberlauf je čist šljunak velike granulacije, tj zrna većih dimenzija bez prisustva peska i ostalih nečistoća. Iberlauf se najviše se koristi za drenažu. Granulacije preko 32mm, predstavlja odličnu čvrstu nepropusnu podlogu i kao takav se koristi se za odvodjenje suvišne vode iz bašte, placa, objekta, ili za ukrašavanje betona, dvorišta i za nasipanje terena. Reč potiče iz nemačkog jezika i označava prelivni ventil, pa je logično što su jedan kamen vodopropusnih karakteristika nazvali baš ovako. Ako imate višak vode na terenu, dvorištu, bašti ili placu ova vrsta šljunka će rešiti vaše probleme. Upravo zbog ovako velike separacije ali i čvrstoće, iberlauf važi za jedno od najboljih drenažnih materijala.

Source: http://kamionskiprevoz.com/

You must be logged in to post a comment Login