Uplata članarine

Članovi Udruženja Permakultura Srbije plaćaju članarinu jedanput godišnje za tekuću kalendarsku godinu. Iznos članarine je simboličan i namenjen da se pokriju najosnovniji troškovi postojanja Udruženja (obaveze prema državi, plaćanje internet hostinga i domena i slično). Uplata članarine se tipično vrši tokom januara ili početkom februara. Uplatom članarine produžava se status člana i stiče preduslov za učestvovanje i odlučivanje na Skupštini. Skupština se tipično održava posle 10. februara pa uplatu članarine treba obaviti pre tog datuma.

Članarinu u iznosu od 1000,00 dinara (hiljadu dinara) treba uplatiti na žiro račun Udruženja Permakultura Srbije u  banci Intesa. Broj računa je 160-418131-87. U polju svrha napišite “Članarina” i ime i prezime člana. U polje poziv na broj unesite broj kalendarske godine na koju se odnosi uplata (recimo 2021). Ostala polja uplatnice popunite po ugledu na primer na sledećoj slici.
NalogZaUplatu

Ukoliko ste novi član potrebno je da nam, posle uplate, saopštite podatke o sebi kako bismo vas uveli u evidenciju i kontaktirali. U tom cilju molimo vas da nam mejlom pošaljete sledeće informacije o sebi  na adresu info@permaculture.rs:

  • da želite da se učlanite i da ste uplatili članarinu
  • kada ste uplatili članarinu
  • svoju email adresu (poželjno je da to bude gmail),
  • svoj kontakt telefon
  • svoju poštansku adresu
  • par reči o Vama i Vašem permakulturnom iskustvu ako ga imate
  • da li ste završili Kurs permakultrnog dizajna (PDC)

 

You must be logged in to post a comment Login