Plaćanje članarine (za članove)

Članovi Udruženja Permakultura Srbije plaćaju članarinu jednom godišnje za tekuću kalendarku godinu. Uplata članarine se vrši uplatom 1000 dinara na žiro računa Udruženja u  banci Intesa. Broj računa je 160-418131-87. U polju svrha napišite “Članarina” i ime i prezime člana. Polje poziv na broj ne popunjavate.

Nalog_za_uplatu

You must be logged in to post a comment Login