Pravila konverzacije u Skype grupi

O pravilima komuniciranja, ulogama, dnevnom redu i signalima.

PRAVILA KONVERZACIJE

Pravila konverzacije u grupi

 Skype grupe koristimo  za kratke / brze / govorne komunikacija  umesto email-ova. Pri tome:

 • Skype koristimo za zakazane ili spontane audio ili video sastanake
 • Koristimo Dropbox kao skladište za našim dokumentima
 • Delimo koliko je moguće linkove, a ne dugačke poruke
 • Menjamo uloge koje imamo u vezi kako bi svi učili radeći
 • Odlučujemo konsentom

Uloge u sastanku:

 • moderator konverzacije
 • moderator tekstualnih poruka
 • zapisničar
 • zapisničar akcija koje treba preduzeti
 • merač vremena
 • čuvar srca i mira (guardian of the heart)

Pravila sastanka

 • Jedna osoba ima najviše jednu ulogu; više osoba može imati istu ulogu;
 • Nema diskusija tekst porukama već samo u govornoj sesiji;
 • Tekst poruke se koriste za davanje “ručnih” signala, ispisivanje linkova, izjašnjavanje/glasanje i slično.
 • Treba dati jasan signal kada ste završili da pričate (recite nešto poput “kraj” ili “gotovo”)

Dnevni red sastanka

 • Uključivanje/povezivanje učesnika
 • Prijavljivanje – pozdrav, kratka inforacija o tome kako ste i u kakvom raspoloženju, gde ste, šta radite ili bilo šta što vam se čini da je interesantno ili bitno ostalima da znaju o vama i vašem raspoloženju, zdravlju, dnevnom rasporedu i drugim ograničenjima pre nego što započne ozbiljniji razgovor.
 • Podela uloga, dogovor i saglasnost oko dnevnog reda i dužini trajanja tekućeg sastanka, dogovor oko termina sledećeg sastanka
 • Obrada tačaka dnevnog reda, sekvencijalno.
 • Komentari na kraju satanka na sam sastanak i dogovaranje tačaka dnevnog reda za sledeći sastanak

“Ručni” signali:

 • h = ruka (hand) = želim da govorim kada na mene dođe red
 • hh = dve ruke (two hands) = imam dodatne informacije o tome što tekući govornik priča (tj. direktni odgovor – ne sme se zloupotrebljavati)
 • y = da (yes)
 • n = ne (no)
 • T = Imam informacije tehničke / proceduralne prirode  (ovo koristi i osoba koja je merač vremena)
 • Q = Imam pitanje za govornika ili za moderatora
 • Ukoliko želite možete izraziti i svoje emocije tokom sesije koristeći skajpove ikonice za emocije. To ponekad pomaže da se uspostavi i održava dobra kreativna atmosfera i da se ne zaluta u nehotične sukobe. Ikonicu za emocije možete izabrati iz menija koji se aktivira iz klikom na ikonicu SkypeEmotions iz menija koji je vidljiv na ekranu , dole desno od polje u koje  kucate poruku. Možete koristiti i uobičajene chat simbole za emocije, a osnovni su  :)  i :(   .   Prikazivanje emocija može biti od koristi svima, pogotovo osobi koja igra ulogu Čuvara srca i mira. Naravno ne treba preterivati sa ovim.

 

 

 

Source: Bazirano na protokolima korišćenim od strane European Permaculture Network Vision Group.

You must be logged in to post a comment Login