The Next Big Step

Sledeći veliki korak ka uspostavljanju evropske i svetske permakulturne mreže

Svedoci smo rađanja svetske i evropske permakulturne mreže, u našem vremenu, u ovom trenutku. U tom smislu je pokrenut i projekat “Sledeći veliki korak” (The Next Big Step). U nastavku je prevod sveže objavljenog obaveštenja sa sajtu Permakulturne Asocijacije Velike Britanije:

Na Međunarodnoj permakulturnoj konvergenciji (IPC) 2013. godine u Kubi i formalno je prepoznato da bi permakulturni pokret u svetu imao značajne koristi od boljeg povezivanja na međunarodnom nivou. Projekat “Sledeći veliki korak” (The Next Big Step) je formiran kako bi se olakšale globalne konsultacije o tome šta nam je potrebno, kako možemo da radimo zajedno i šta sve možemo postići. Čitajući ovaj tekst već ste deo ovog procesa.

Radeći zajedno imamo zadivljujuće sposobnosti. Naša širina i dubina znanja o permakulturnog dizajnu, tehnikama, procesima i pristupima je zapanjujuće velika. Imamo fantastičnan skup veština koje možemo da podelimo i dalje da razvijamo. Ali mi trenutno nemamo načina da lako delimo naša znanja širom sveta, da kolektivno napravimo razliku, da napredujemo ka svim potencijalnim koristima. To je ono što tražimo u ovom projektu. Kako da bolje radimo zajedno? Šta možemo postići zajedničkim radom? Kakva je podrška vama potrebna? Šta možete da podelite sa drugima?

Svesni smo da je sve ovo iterativni proces i da je ovo sada samo polazna tačka. To je prilika za svakog od nas da učestvuje u usmeravanju permakulturnog pokreta.

Naš cilj u narednih nekoliko meseci je da razvijemo stratešku mapu za međunarodnu permakulturnu mrežu organizovanjem rada internacionalnog tima koji će dati predloge za sledeću fazu razvoja internacionalne permakulturne mreže. Ti predlozi će onda biti razmatrani na Internacionalnoj permakulturnoj konvergenciji (IPC) u septembru 2015 u Londonu.

Više informacija: https://www.permaculture.org.uk/international/next-big-step

You must be logged in to post a comment Login