Treća Skupština Udruženja u ponedeljak

Pozivamo sve članove Udruženja da prisustvuju trećoj redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja Permakultura Srbije.  Skupština će se održati u restoranu Stari Zlatiborac, Humska 8 (kod Partizanovog stadiona, na korak od Autokmande) u ponedeljak 20.02. od 17 h.
skupstina3
Tačke dnevnog reda su:
1. Izveštaj o radu za 2016. i usvajanje završnog računa
2. Izbor nadzornog odbora i suda časti
3. Plan rada za 2017. godinu
4. Izbor članova koji će da učestvuju u radu EuPN i njenim radnim grupama
5. Ostalo
Molimo sve članove da razmisle o tome čime bi naše udruženje trebalo da se bavi, daju svoje predloge projekata, predloge saradnje sa drugim udruženjima i pojedincima… Razmislite i o vašoj ulozi u Uduženju, na koji način možete da se uključite u rad itd.
Praćenje skupštine će biti omogućeno i sa udaljenih lokacija putem platforme za video konferencije Zoom. Uputstvo će članovima biti dostavljeno posebnim e-mailom.
Tokom skupštine ćemo koristiti znakovni jezik kako bi olakšali praćenje ljudima koji će učestvovati putam video konferencije i na taj način svima dati podjednake šanse da se izjasne.

You must be logged in to post a comment Login