Veče sociokratije u Beogradu

Otvoreno vece sa Rakešom Rutsmanom Rakom

Poznati evropski učitelj permakulture Rakeš Rutsman Rak će, 21.2. u 19:00 u Nea Pangei, Crnogorska 8, održati predavanje i diskusiju na temu praktičnih permakulturnih metoda organizovanja u zajednicama – komunama, zajedničkim baštama, pa i kompanijama i preduzećima.
Govoriće o usponima i padovima funkcionisanja poznatih permakulturnih zajednica, zmajevom sanjarenju (dragon dreaming) i sociokratiji kao metodi i tehnici koja se trenutno pokazuje kao najefikasnija u odlučivanju u grupama. 
Sociokratija se još zove i permakultura za ljude. Sinonim koji se često koristi je dinamičko upravljanje (dynamic governance).
Ulaz je besplatan i ne morate prethodno najaviti dolazak.
Više o sociokratiji možete pronaći ovde:
. An article that links permaculture principles to the way that sociocracy operates –http://decisionlab.org.uk/permaculture-map/
. An anecdotal example of sociocracy and permaculture in practice –http://communities.ic.org/articles/1504/Sociocracy
. An explanation of Sociocracy from a permaculture perspective –http://decisionlab.org.uk/sociocracy-permaculture/
Source: Smilja Ignjatović

You must be logged in to post a comment Login