Kurs permakulturnog dizajna (PDC) u Beogradu od 14.09.2021.

Ovogodišnji 72 satni kurs Permakulturnog dizajna (Permaculture Design Course, PDC) održaće se u Beogradu, 14.09.2021. – 24.09.2021. godine.
Kurs vodi Karmela Kiš, diplomirani dizajner permakulture.
Organizatori su Udruženje Permakultura Srbije i Društveni klub Jezgro.
Mesto: JEGRO, Vase Pelagića 21, Beograd (Senjak)
Vreme: Utorak 14. 09.- Petak 24. 09 2021.god. Kurs traje 10 dana.. Radnim danima: 17:00 – 22:00. Vikendom: 10:00 – 21:00
Učešće: 27.000,00 dinara.
Broj mesta za učešće je ograničen i neophodna je prijava. Nakon prijave dobijate instrukcije za plaćanje. Rezervacije se vrše uplatom depozita od 6.000 din. Ceo iznos se uplaćuje do početka kursa, a najkasnije na dan započinjanja kursa. U slučaju kasnog odustajanja (10 dana pre početka kursa) depozit se ne vraća.
Za dodatne informacije pozovite 064/ 147-33-63 ili pošaljite mejl na adresu permakultura18@gmail.com.

Prijavite se ovde: https://forms.gle/j3CXmzxd9RCvRFmz8

” MI NE NASLEDJUJEMO ZEMLJU OD NAŠIH PREDAKA, MI JE POZAJMLJUJEMO OD NAŠE DECE” (stara indijanska poslovica)

2021 PDC

Permakultura je inkluzivno, sveobuhvatno znanje o Zemlji koja se bavi svim vidovima održivosti ljudske vrste, uz poštovanje svih oblika života i ostvarenje života u skladu s prirodom. Permakultura je trajna (permanentna), održiva kultura koja stvara održive zajednice, kako u prirodnim tako i u društvenim sistemima i organizacijama. Uz pomoć alata i metoda permakulture, možemo da dizajniramo i projektujemo svoj stan, kuću, imanje, selo, grad, organizaciju, region, sveukupni živi i neživi svet. Kao takva, permakultura predstavlja holistički pogled na Život. Uključuje sva živa bića, sve ljude, planetu Zemlju, kao našu Majku koja nam sve pruža i kao naš naš dom u kome živimo. Koncepti permakulture su primenljivi svuda.

Na 72- časovnom kursu, predaju se osnove permakulture, a predavač može da bude samo diplomirani dizajner permakulture. Kurs permakulturnog dizajna u Beogradu je u skladu sa međunarodnim standardima (Permaculture Design Course, PDC).

Karmela Kiš je jedan od prvih permakulturista u Hrvatskoj i regiji. S permakulturom se upoznaje 1999. godine, a od tada je prošla brojne permakulturne projekte, dizajne, tone uzgojene hrane i kilograme semena, tečajeve, radionice i televizijske emisije. Zajedno sa suprugom Miroslavom, autor je knjige “Permakultura – održivi vrt, zbrinuta zemlja, sretni ljudi”, 2014. god. Trenutno živi u Letovaniću gde obrađuje mali, ali vrlo produktivan, permakulturni vrt. /www.permacooltura.net/

Na kursu se upoznajemo sa etikom, načelima i principima permakulture i na praktičan način obučavamo metodama dizajniranja. Nakon završenog kursa, stečeno znanje, možemo da primenimo u svakodnevnom životu, na sopstvenom imanju ili nekom drugom ekološkom projektu.

Raspored i trajanje predavanja po temama nije strogo formalno određeno. Predavanja traju okvirno 45 – 60 minuta s 5-minutnim pauzama, uz jednu veću pauzu tokom dana (za obrok).

Kurs je po pravilu teorijski, a kad prilike dopuštaju voditelj kursa može uključiti i praktičnu nastavu (obično rad u vrtu, zemljani radovi, prepoznavanje resursa u krajoliku i sl.). Na kraju kursa, kad su obrađene sve ključne teme, polaznici formiraju grupe od 3-5 osoba i imaju zadatak da urade permakulturni dizajn jednog oglednog imanja ili krajolika po sopstvenom izboru. Obično se dizajnira imanje na kojem se kurs održava, a često i imanja nekih od polaznika.

Permakulturno dizajniranje obavlja se uz konsultacije sa mentorom kursa. Poslednjeg dana kursa grupe polaznika prikazuju ogledni dizajn mentoru i ostalim polaznicima. Uspešan ogledni dizajn, koji zadovoljava osnovna permakulturna načela uslov je za dobijanje sertifikata o završenom kursu. Polaznici 72-časovnog kursa (PDC) po pravilu dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu.

Uspešnost se najčešće meri po prisutnosti na predavanjima (najmanje 90%), zalaganju i uspešnom sastavljanju oglednog permakulturnog dizajna. Sadržaj kursa je standardizovan. Oko 70% tema je isto svuda u svetu, a 30% rezervisano je za specifičnosti kontinenta, društva, klime, krajolika u kojem se predaje. Sertifikat ima međunarodni značaj i priznat je u svim permakulturnim zajednicama.

Neke od tema na kursu su: Etika permakuture, 5 osnovnih pravila, Strategije učenja i metode dizajniranja, Osnovna načela, Ekologija, Održiva permakultura, Zone i sektori, Uzorci, Čitanje krajolika, Ključne tačke i linije, Održivi sistemi, Duboka ekologija, Emergija (Embodied Energy), Tlo, Biljke i Biljni sistemi, Mikroklime, Gilde( biljne zajednice), Vetrobrani, Voda (Viktor Schauberger), Voda u krajoliku, Otpadne vode i zbrinjavanje, Akvakulture, Životinje, Otpad i zbrinjavanje, Recikliranje, Tehnike kompostiranja, Načela organizovanja, Konsenzus, Bioregije, Urbana permakultura, Zelena gradnja, Šumski vrtovi i farme, Ekonomija u permakulturi…

 

You must be logged in to post a comment Login