Home » Entries posted by Zvonko Oršolić

Život u sintropiji

Pogledajte agroekologiju / regenerativnu poljoprivredu na delu na velikim površinama u Brazilu. Ukoliko se titl na srpskom ne pojavi kliknite na ikonu Titl unutar Youtube ekrana.

Čarli Mgi – “Obrasci”, uz titl na srpskom

Pesma o permakulturnom principu broj 7: od obrasca prema detaljima. Kliknite na ikonicu SUBTITLES ako titla na srpskom nema. Učimo permakulturu kroz muziku

Evropska permakulturna konvergencija 2016. na jezeru Bolsena

Evropska permakulturna konvergencija 2016. na jezeru Bolsena

Ove godine konvergencija je u Italiji u periodu od 7-11 septembra 2016.

Permakultura u pet pasusa

Permakultura u pet pasusa

Permakultura je stvaralački pristup zasnovan na idejama građenja života i rada tako da su oni nadahnuti funkcinisanjem prirode

Holmgrenova “Suština permakulture” na srpskom

Holmgrenova “Suština permakulture” na srpskom

Od novembra 2015. na sajtovima oca permakulture Dejvida Holmgrena možete naći naš prevod njegove čuvene brošure “Suština permakulture”. Ovo je naš najznačajniji prevodilački rad do sada jer se prevedena publikacija smatra esencijalnim za razumevanje permakulture u današnje vreme.

Kako da pripremite i održavate baštu bez kopanja

Kako da pripremite i održavate baštu bez kopanja

U septembru 2014. smo preveli sjajan rad Aljaža Plankla, sertifikovanog instruktora permakulture iz Slovenije, o baštama bez kopanja (no dig).

Administracija Skype grupe

Pravljenje grupe, dodavanje članova, proglašavanje administraotra…

Pravila konverzacije u Skype grupi

O pravilima komuniciranja, ulogama, dnevnom redu i ručnim signalima..

Kontrolisanje prijema email-ova u Google grupi

U okviru Google groupe poruke mogu biti isporučivane na četiri načina. Na članu google grupe je da izabere način na koji će mu poruke biti dostavljane. Osim preko email-a grupi se može pristupati i kao forumu.

Kako koristiti Skype grupe

  KORIŠĆENJE SKYPE GRUPE Izbor/aktiviranje grupe Otvorite Skype osnovni ekran. Iz menija kontakata izaberite postojeću grupu u koju želite da se priključite. Nazivi grupa su u istim skajp listama kontakata kao i individualni skajp kontakti. Pronalaženje grupe ako nije u listi kontakata Otvorite Skype osnovni ekran. U gornjem levom delu ekrana je slika lupe tj. dugme za pretraživanje. Kliknite […]

Page 1 of 212