Godišnja Skupština Udruženja

Godišnja Skupština Udruženja održaće se u ponedeljak 22.03.2021. u 20:00 korišćenjem Zoom platforme.  
Sastanku Skupštine možete pristupiti korišćenjem sledećeg linka:

https://zoom.us/j/97137758262?pwd=VzUzUkZEVnlhUHhmcE51RE1zaWdSQT09

Dnevni red:
1. Uvodna reč: "Šta je to Udruženje Permakultura Srbije i čemu ono služi"
2. Izbor predsedavajućeg i zapisničara.
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Izveštaja od radu u 2020. godini
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2020. godinu.
6. Usvajanje Plana rada za 2021. godinu
7. Izbor članova upravljačkih organa Udruženja.
8. Razno.
 
Pozivamo sve članove Udruženja da prisustvuju Skupštini.
Po Statutu  pravo glasa imaju članovi koji su uplatili članarinu za 2021. godinu.

***************************

PREDLOG PLANA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PERMAKULTURA SRBIJE ZA 2021. GODINU

  1. Redovni mesečni sastanci svakog prvog ponedeljka u Jezgru, na Zoom-u ili kombinovano. Poželjno da bude kombinovano tj da se istovremeno dešava i u Jezgru i na mreži. Ako je održavanje sastanka kombinovano poželjno je da se u Jezgru koriste računar koji učestvuje u Zoom sastanku, projektor koji prikazuje ekran sastanka učesnicima u Jezgru, mikrofon za učesnike u Jezgru, zvučnici za učesnike u Jezgru i kamera da snima učesnike u Jezgru.
  2. Organizovanje predavanja i radionica četvrtkom, 1 do 4 puta mesečno, korišćenjem Zoom-a ili kombinovano. Ovo realizuju članovi koristeći brend Udruženja i sopstveni žiro račun ukoliko se učešće naplaćuje. Predavanja su interna za članove, otvorena za javnost ili namenska za neku grupu ljudi. Predavanjse se naplaćuju ili ne naplaćuju. Predavanja se dešavaju se samo na internetu, samo u Jezgru ili na oba mesta, kombinovano. Preporuka je da snimak predavanja bude dostupan članovima na 7 dana bez naknade. Ako je predavanje kombinovano poželjno je da se koriste računar i ostala oprema slično kao za sastanke.
  3. Permablicevi / mobe na imanjima članova, od proleća do jeseni, tipično vikendom, jednom mesečno.
  4. Oživeti sajt. Formirati radnu grupu za sajt koja će pregledati sadržaj sajta, ukloniti prekinute linkove, reorganizovati članke. Organizovati procedure za objavljivanje novih članaka/sadržaja. Implementirati nove verzije WordPressa i pratećih softvera.
  5. Redovni sastanci projektne radne grupe. Organizovanje timova za projektovanje. Za komercijalne projekte reklame preko sajta i FB Udruženja. Rezultati se predaju naručiocu i prezentiraju skraćenom obliku članovima Udruženja. Preporuke u vezi podele profita kao u za predavanja.
  6. Projekti finansirani sredstvima dobijenim na konkursima. Kandidati za takvo finansiranje su Umrežavanje permakulturnih zajednica, Horizon, Radenka i slično.

Preporuka za predavanja, radionice i projekte koje organizuju članovi pod brendom Udruženja je da se deo profita (preporuka je 10%) donira Udruženju kao doprinos razmeni energije. Ova sredstva Udruženje koristi pre svega za pokrivanje troškova Interneta (Zoom, Vimeo, domeni, hosting).

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login