Ciljevi

Ciljevi Udruženja su:

 1. Širenje permakulture u Srbiji.
 2. Postepeno uvođenje etičkih i drugih principa permakulture u konvencionalnoj poljoprivredi, arhitekturi, izgradnji, urbanizmu, ekologiji, energetici, bankarskom sistemu i ostalim delatnostima.
 3. Promovisanje i širenje permakulture u svim delovima stanovništva kroz obrazovne institucije, javne medije i zakonodavstvo.
 4. Promocija proizvodnje, prerade i prometa ekološki ispravnih namirnica, organski proizvedene hrane i propagiranje prirodnog i zdravog načina ishrane.
 5. Primena prirodnih postupaka i metoda u poljoprivrednoj proizvodnji koji ne zagađuju čovekovu okolinu i ne narušavaju zdravlje ljudi i eko-sistema.
 6. Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, autohtonih sorti biljaka, domaćih semena, kao i samoniklog i lekovitog bilja i eko-sistema uopšte.
 7. Istraživački rad i primena alternativnih, inovativnih načina gradnje objekata, kao i tradicionalnih načina gradnje.
 8. Očuvanje prirodnih resursa, propagiranje alternativnih izvora energije i samoodrživog načina života po principima permakulture.
 9. Sastanci članova Udruženja i simpatizera radi međusobnog informisanja i razmene iskustava.
 10. Kontakti i povezivanje sa istim ili srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu i razmena informacija i iskustava.
 11.  Izdavanje brošura, letaka, knjiga, prevoda inostrane literature iz oblasti permakulture, ostalih štampanih i audiovizuelnih sredstva na ovu temu, priprema, organizacija i upravljanje konsultacija, predavanja, kurseva, simpozijuma i sličnih javnih događaja.
 12. Izrada projekata, po sklopljenim ugovorima, za preuređenje prostora i imanja, na permakulturnim principima.
 13. Organizacija predavanja i promocija permakulturnog gazdovanja.
 14. Izgradnja eko-sela u Srbiji.
 15. Izvođenje pemakulturnih projekata, seminara i radionica prilagođenih znanju i interesima učesnika, kojima se učesnici uvode u permakulturu.
 16. Propagiranje ispunjavanja ljudskih potreba uz istovremeno čuvanje i poboljšanje zdravlja eko-sistema.