Permakultura kao nova politička kultura

permakulturapolitickakultura5

“Takav je slučaj i sa neoliberalnom paradigmom koja od devedesetih godina prošloga veka obeležava urušavanje postkomunizma. Ona je stvorila političku kulturu koja zagovara kompatibilnost demokratije i neregulisanog tržišta i izjednačava socijalnu efikasnost sa profitabilnošću kapitala. Propast socijalističkih sistema je služila kao empirijska potvrda toga da ona nema alternativu. Umesto da upravlja ekonomijom preko politike, što je dovelo socijalizam do urušavanja, kapitalizam ekonomiju pretpostavlja politici – što je delovalo obećavajuće sve dok se nije pokazalo da ekonomski uspeh ne znači i blagostanje. Naprotiv, pokazalo se da instrumentalizacija politike uglavnom sprečava ispoljavanje stvaralačkih potencijala ljudi. Umesto usmerenja na razvijanje ljudskih vrednosti, društvo je usmereno na ostvarivanje interesa kapitala koji se pritom prikazuju kao univerzalni model razvoja sa tržišnom demokratijom kao vrhovnom istinom koju svi moraju da slede.”

“Posebnost ove potkulture, koja se širi planetom, a već godinama zadobija pristalice i u Srbiji, manifestuje se u osvešćivanju različitih aspekata potrebe za ponovnim povezivanjem sa prirodom i njenim zakonima u svim vidovima života. Njeno polazište je briga o životu na Zemlji na osnovu principa prirode. Uređujući odnose u okruženju prema principima ekološke ekonomije, ona povezuje tehnologiju i nauku sa drevnim uvidima koji su u skladu sa savremenim naučnim teorijama.”

Naučni rad “Permakultura kao nova politička kultura” Dr Jelene Đurić sa Instituta za filozofiju i društvenu teorija iz Beograda objavljen je u broju 149 časopisa “Kultura”. Ovde ga prenosimo u celosti:

http://permaculture.rs/wp-content/uploads/2016/11/PermakulturaKaoNovaPolitickaKultura.pdf

You must be logged in to post a comment Login