POMOĆ PRIJATELJA

Udruženje Permakultura Srbije traži dobrotvora uz čiju pomoć bismo došli do imanja koje bi Udruženju služilo kao ogledno dobro za njegove aktivnosti.
Takvo imanje bi postalo centar gde bi zainteresovani mogli da vide delovanje permakulturnih principa u praksi. Centar bi imao obrazovnu ulogu kroz predavanja, radionice, seminare i druge oblike učestvovanja i druženja u permakulturnom ambijentu.

20191923 sljive3

Pomoć bi mogla biti pružena na dva načina:
  • u vidu finansiranja i kupovine poseda koji bi odgovarao potrebama Udruženja ili
  • u vidu poklona – već postojećeg domaćinstva, koje možda više nije u upotrebi i može da dobije novu namenu.

Dotična imovima bi postala trajno vlasništvo Udruženja Permakultura Srbije.

Računamo da u mnoštvu napuštenih poseda postoji mesto koje traži baš namenu kakvu očekujemo, a poklon takve vrste mogao bi da bude satisfakcija darodavcu da je nešto, u šta je i sam ulagao, dobilo posebnu namenu i potencijal u generisanju i širenju jedne divne i svima korisne ideje.

Život u skladu sa prirodom, ne u izolaciji već u sinergiji sa svima koji to žele, to je naša želja kako za sadašnjost, tako i za budućnost.

Udruženje Permakultura Srbije je trenutno u mogućnosti da održava posed samo na lokaciji u okolini Beograda. U narednom periodu očekujemo da će to biti moguće i u drugim delovima naše zemlje.

Kontakt: Milan, 065 3243211, milan.malbasic@gmail.com

 

 

You must be logged in to post a comment Login