Solarni grejač

Nenad Đukanović iz Udruženja Permakutltura Srbije (Permaculture Association of Serbia) vam pokazuje slikom i delom kako da napravite solarni grejač. Leti možete ovu napravu koristiti za sušenje voća i povrća, a zimi za dogrevanje:

Kada sakupite dovoljan broj limenki prvo im isecite lim na vrhu i na dnu.

dj01

Valjalo bi da limenke budu iste visine jer je lakši kasniji rad.  Neki autori preporučuju da se lim sa dna samo probije a parčići koji ostanu da se koriste za pravljenje turbulencije vazduha kako bi imao više kontakta sa zagrejanim limenkama.

Kada ih sve pripremite počnite sa spajanjem. Za to vam je poreban silikon otporan na temperaturu. On je crvene boje i tražite da vam daju silikon za preko 250°C. Spajanje vršite tako što nanesete silikon na vrh limenke i taj deo spojite sa dnom sledeće

dj02

Najbolje je da napravite neki kanal ili ugao od dve daske. Meni je poslužila stara ploča salonita kao idealno ležište pri spajanju limenki.

dj03

 

dj04

Provera pred farbanje. Ram je napravljen od blažujke debljine 10mm. Gore i dole je prazan prostor, rupe za protok vazduha su postavljene dijagonalno. Pregrade su probušene tako da limenke naležu na rupe a ne propadaju kroz njih. Sve je spojeno silikonom otpornim na temperaturu i sa par šrafova radi veće čvrstoće.

dj05

Posle kraćeg sušenja čekaju na farbanje. Najbolje je da ubodete u zemlju šipku od neke armature i postavite limenke vertikalno, ofarbate ih nitro bojom i složite u pripremljeni ram

dj06

Kada sve stavite na svoje mesto poklopite ram leksanom. Obavezno ga zalepite silikonom za blažujku tako da vazduh može da ide samo kroz izrezane otvore. Moguće je iskoristiti aluminijumske L profile za dodatno učvršćenje konstrukcije.

dj07

Za pogon vazduha možete da iskoristite bilo kakav ventilator. Što mu je protok veći vazduh će se manje grejati. Ja sam reciklirao stari ventilator za hlađenje računara i postavio ga tako da uduvava vazduh u otvor sa donje strane grejača. Posle kratkog vremena na suncu iz grejača je izlazio vazduh sa temperaturom preko 85°C.

dj08

Leti možemo ovu napravu koristiti za sušenje voća i povrća, a zimi za dogrevanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login