Gaiacraft permakulturne dizajn karte

Predstavljamo vam Gaiacraft permakulturne dizajn karte (Gaiacraft Permaculture Design Deck) na srpskom.

Principi permakulture koriste u svom izražavanju kreativnost da bi istakli osnovu na zdravom razumu. Oni su nadahnuti prirodom: prirodni sistemi obilja, izdržljivosti i obnavljanja dizajnirani su tako da traju i razvijaju se milijardama godina. Ljudska permakultura ispituje granicu na kojoj se susreću priroda i kultura, pokazujući kako ekološki principi mogu da pomognu ljudima da ostvare uspešne i zdrave odnose, i međusobno i sa planetom. Jedan od pionira vizionara u ovoj oblasti je Lubi Meknamara (Looby Macnamara), a njen rad na temu “Ljudi i pemakultura” (People and Permaculture) inspirisao je njene učenike i permakulturne učitelje širom sveta.

Ovde su, u vidu karata, predstavljena načelna stanovišta (Attitudinal Principles) dizajnirana sa idejom da podrže i unaprede permakulturnu praksu, a koja potiču iz njene knjige “7 načina za drugačije misli” (7 Ways to Think Differently).

Ovo je prva serija karata. Sakupite sve serije da biste imali veliku špil jezgrovitih permakulturnih principa, strategija, načela, etičkih prncipa i načina dizajna. Za informacije o serijama koje će u budućnosti biti objavljene možete se prijaviti na Gaiacraft Permaculture Design Deck mejling listu tako što ćete poslati zahtev na adresu: delvin@cosm.org.

Autor Gaiacraft permakulturnih dizajn karata je Delvin Solkinson – www.gaiacraft.com. Umetnički dizajn je potpisan od strane Unity – www.unitylifeavatar.com. Izvor je knjiga: Looby Macnamara – 7 Ways to Think Differently – www.loobymacnamara.com.

Prevod na srpski uradila je Jelena Đurić iz Udruženja Permakultura Srbije.

Odštampajte i koristite ove karte bestplatno sa adrese https://www.thegamecrafter.com/games/7-ways-to-think-differently-:-serbian-edition.

Ovde, na sajtu, tekst kartice će vam biti lakše čitljiv posle klika na neku od slika datih u nastavku, posle čega se otvara slika u većoj rezoluciji.

—–

Misliti Obilje

Abundance-Thinking-Serbian-Promo-WEB

 

Od mišljenja do delanja

From-Thinking-to-Doing-Serbian-Promo-WEB

 

Prihvati,odgovaraj, otkrivaj

Embrace-Respond-Discover-Serbian-Promo-WEB

 

Misliti saradnju

CoOperative-Thinking-Serbian-Promo-WEB

 

Misliti sistem

Systems-Thinking-Serbian-Promo-WEBMisliti rešenje

Solutions-Thinking-Serbian-Promo-WEB

Misliti budućnost

Thinking-for-the-Future-Serbian-Promo-WEB

 

You must be logged in to post a comment Login