Kako da se učlanite u Udruženje

Učlanjenje u Udruženje Permakultura Srbije  se obavlja u dva koraka:

1. Uplatom godišnje članarine na žiro račun Udruženja: Članarina u Udruženju Permakultura Srbije plaća se jedanput godišnje, za tekuću kalendarku godinu. Uplata članarine se vrši uplatom 1000 dinara na žiro računa Udruženja u  banci Intesa. Primer uplatnice je na sledećoj slici. Broj računa je 160-418131-87. U polju svrha napišite “Članarina” i vaše ime i prezime. Polje poziv na broj ne popunjavate.

Nalog_za_uplatu

2. Slanjem dodatnih podataka emailom na adresu info@permaculture.rs.

Po plaćanju članarine pošaljite na email info@permaculture.rs sledeće informacije:

  • da želite da se učlanite i da ste uplatili članarinu
  • kada ste uplatili članarinu
  • svoju email adresu (poželjno gmail),
  • svoj kontakt telefon
  • svoju poštansku adresu
  • par reči o Vama i Vašem permakulturnom iskustvu ako ga imate
  • da li ste završili Kurs permakultrnog dizajna (PDC)

 

You must be logged in to post a comment Login