Kontakti

Prijem novih članova se vrši na redovnim mesečnim sastancima  u Beogradu, svakog prvog ponedeljka u 17:00, u prostorijama Kulturnog centra Nea Pangea, Crnogorska 8.

Email kontakt adresa je:  info@permaculture.rs.

Član Udruženja učestvuje u upravljanju Udruženjem i organizovanjem aktivnosti Udruženja u realnom životu,  na web sajtu ima pristup blogu i forumima, preko google listi Udruženja komunicira sa ostalim članovima Udruženja i ima sva ostala prava koja imaju i koja će imati članovi.  Godišnja članarina je 1000 dinara. Učlanjavanje se vrši na redovnim sastancima.