O permakulturi

Permakultura je skup etičkih principa, znanja i tehnika o projektovanju životnih sistema tako da oni oponašaju prirodu i funkcionišu u saglasnosti sa zakonitostima koje postoje u prirodi, a ne nasuprot tim zakonitostima.

Ukratko o permakulturi

Velikani permakulture

Literatura