Redovni sastanci

Redovni sastanci Udruženja Permakultura Srbije održavaju se u Beogradu, svakog prvog ponedeljka u mesecu, od 17 h, u prostorijama Kafea Anka, u ulici Neznanog junaka broj 29A, kada se vrši i prijem novih članova.