Razno

Stranice koje su smeštene u ovom meniju sadrže ukazatelje (linkove) na sadržaje koji se ne mogu klasifikovati baš kao permakultura, ali mogu biti interesantni onima koji se bave permakulturom.