Permablic okupljanja

Neformalna okupljanja članova Udruženja odvijaju u vidu redovnih jednodnevnih permakulturnih akcija (u svetu poznatih kao permablic ili kao permabee). Ove akcije Udruženje organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima, na javnim lokacijama ili na lokacijama na kojima žive članovi. Tipično se radi o akcijama uredjenja urbanog ili seoskog prostora, ozelenjavanja i baštovanstva, sistema za sakupljanje vode ili smanjivanje zagađivanja prirode, učešća u izradi objekata od prirodnih materijala ili o nečemu drugom što članovi ocene interesantnim. Ove akcije su prilika da članovi u praksi isprobaju svoja teorijska znanja, da nauče nešto novo i da razmene iskustva, sve u neformalnoj radnoj atmosferi.