Račun u banci

Račun Udruženja Permakultura Srbije otvoren je u Banci Intesa.

Broj računa je 160-418131-87.