Velikani permakulture

Bil Molison

Bruce Charles ‘ Bil ‘ Mollison ( rođen 1928 u Stenliju na Tasmaniji, Australija) je istraživač , pisac , naučnik , profesor i biolog . On se smatra” ocem permakulture ‘ (sa Dejvidom Holmgrenom) . Permakultura je integrisani sistem dizajna koji obuhvata ne samo poljoprivredu, hortikulturu , arhitekturu i ekologiju, nego i ekonomske sisteme , strategije pristupa zemljište i pravne sisteme za preduzeća i zajednica . Godine 1978 , Mollison i Holmgren su napisali knjigu pod nazivom Permakultura Jedan . Molison je osnovao Permaculture Institute u Tasmaniji i stvorio sistem obuke zasnovan na Permaculture Design Course (PDC) kursevima. Najznačajnija knjiga mu je Permaculture Design Manual koja se smatra za bibliju permakulture.

Dejvid Holmgren

Dejvid Holmgren ( rođen 1955 ) je australijski dizajner životne sredine , ekološki pedagog i pisac . On je najpoznatiji kao začetnik permakulturnih koncepata zajedno sa Bilom Molisonom. Pored rada iz 1978 na Permaculture One, najznačajnije delo mu je knjiga Permaculture: Principles and Pathways beyond Sustainability (2002) koja nudi dvanaest ključnih principa permakulturnog dizajna.

Masanobu Fukuoka

Masanobu Fukuoka ( 1913 -2008 ) je čuveni japanski filozof i seljak, koji je diplomirao poljoprivredu i mikrobiologiju, a koji se proslavio sa svojom prirodnom poljoprivredom i revegetacijom uništenih zemljišta. Fukuoka je bio zagovornik tradicionilnih metoda gajenja žitarica, biljaka i voća iz kojih je stvorio posebne metode poljoprivrede koje se obično nazivaju Prirodna poljoprivreda (Natural Farming) ili Poljoprivreda bez rada (Do-nothing Farming). Najčuvenija knjiga mu je The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming (Revolucija jedne slamke: uvod u prirodnu poljoprivredu) iz 1978. godine. Zasnivajući svoju teoriju i praksu na četiri osnovna načela: bez obrade (oranja ili kopanja), bez đubriva ili komposta, bez plevljenja i bez hemikalija, uvodeći sasvim novi pristup poljoprivredi (npr. sejao je pre žetve), Fukuoka je ukazao na pravac kojim bi poljoprivreda morala da ide, ukoliko želimo da ova planeta bude udoban dom i za naše potomke.

Sep Holcer

Josef ” Sepp ” Holcer ( rođen 1942 u Ramingštajnu, Austrija ) je čuveni poljoprivrednik , autor knjiga i međunarodni permakulturni konsultant. On je pionir korišćenja ekološke poljoprivrede i permakulture, na velikim visinama ( 1100 do 1500 metara nadmorske visine ) . On je stvorio neke od najboljih svetskih primera mikroklimatskih oaza koristeći konfiguraciju terena i veštačka jezera kao reflektore da poveća solarni dobitak za pasivno solarno grejanje što mu je omogućilo da gaji pomorandže u inače nemogućim klimatskim uslovima. Čuvene su i njegove visoke leje (Hugelkultur), pristup u radu sa životinjama, njegove metode gradjenja brana i veštačkih jezera i još mnogo toga. Njegova najčuvenija knjiga je Permakultura, koja je prevedeni i na srpski jezik.

P.A. Yeomans

Percival Alfred Yeomans (1904 – 1984) je australijski izumitelj, hidrolog i poljoprivrednik poznat po tome što je razvio Keyline dizajn, Keypoint koncept i hidrološke principe koji su usvojeni od strane vlasnika farmi u celom svetu i koji su sada deo kurikuluma održivih poljoprivrednih kurseva u koledžima i univerzitetima širom sveta. Njegove ideje su takođe ključni faktor u razvoju permakulturnoig dizajna. Napisao je knjige The Keyline Plan, The Challenge of Landscape, Water For Every Farm and The City Forest.

Džef Loton

Džef Loton je permakultura konsultant , dizajner i učitelj . Od 1995 on je specijalizovan za permakulturno obrazovanje, projektovanje, implementaciju, uspostavljanje sistema , administraciju i razvoj zajednice. Loton je obučio više od 6000 ljudi na PDC kursevima širom sveta. Loton je 1997 godine osnovao Permaculture Research Institute kao globalni centar za umrežavanje za permakulturne projekte. Lotonov cilj je da se u svetu uspostavi mreža samoodrživih edukacionih permakulturnih centara.

Toby Hemenway

Tobi Hemenvej je čuveni američki pisac i predavač o permakulturi i ekološkim pitanjima . On je autor knjige Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture. Bio je vanredni profesor na Portland State University i Pacifičkom Univerzitetu , a trenutno je direktor u Permaculture Institute (USA ) .

Dave Jacke

Dejv Džeki je čuveni predavač ekološkog dizajna i permakulture od 1984. godine. Napisao je čuvene knjige Edible Forest Gardens, Volume I i Volume II.