Prostor za IPC 2015

IPCUK SatoriMesto održavanja 12. Interanacionalne permakulturne konvergencije u Londonu je Gilwell park, izviđački centar na 30 kilometara od centra Londona. Ogromni šareni šator je centar zajedničkih okupljanja i zbivanja. Radne grupe rade u desetak manjih šatora postavljenih u krug. U blicini su i šatori za recepciju, info pult, kafići, prodavnice i slično. Deo učesnika je smešten u bungalove, deo u šatore.

IPCUK Satori 2

You must be logged in to post a comment Login