Kućno kompostiranje

Zelena akcija je objavila besplatan video priručnik o kućnom kompostiranju i izradi kompostne kante, dostupan ovde: https://www.youtube.com/watch?v=t_1HL9H1cnA&feature=youtu.be

Autor priručnika (i prezenter) je Cvijeta Biščević iz ZMAG-a i Parkticipacije.

Dostupan je i letak s uputama za kompostiranje u stanu koji može besplatno preuzeti u elektronskom obliku (.pdf) ovdje: http://zelena-akcija.hr/kompostni-letak

Ukoliko želite saznati više o problematici otpada uopšteno, preporučujemo i knjižicu/priručnik “Razumjeti otpad”:  http://zelena-akcija.hr/razumjeti-otpad.

 

 

Source: www.permakultura.hr

You must be logged in to post a comment Login